Pages

Subscribe:

Sabtu, 12 Januari 2013

Jennifer Toledo: Kesaksian mujizat-mujizat supernatural

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. (Yoh 14:12-13)
Sid Roth mewawancarai wanita muda yang mengalami

Perjalanan ajaib 100 000 Alkitab untuk tentara


 Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. (Maz 2:8) Ini adalah suatu kisah nyata dari sebuah kuasa doa yang

inilah Pekerjaan Setan dan dampaknya atas kehidupan manusia

Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Elohim Yang Mahakuasa. (Wah 16:13-14)

Dari 6,8 milliar penduduk dunia di Bumi, lebih dari 90% populasinya tidak tahu apa yang

Senin, 12 November 2012

Kembali Dari Kematian= Athet Pyan Shinthaw Paulu, Myanmar =

Kesaksian yang luar biasa dari seorang Rahib Budha di Myanmar (Burma) yang hidup kembali menjadi seorang yang diubahkan.

Prakata
Kisah berikut adalah